evr-architecten is een ontwerpteam voor duurzame architectuur en stedenbouw.
evr-architecten benadert duurzaamheid altijd vanuit een brede visie: startend bij het projectproces zelf, over correcte inplanting, beheerste mobiliteit, minimum- energie en watergebruik, verantwoord materiaalgebruik, maximale flexibiliteit en toegankelijkheid, circulair en veranderingsgericht bouwen, tot en met het anticiperen op een later minimaal beheer. Voor evr-architecten is duurzaamheid allesbehalve beperkend, maar net een bron van inspiratie en zingeving. Het is tegelijk een noodzakelijke én positieve beweging. evr-architecten staat ook mee aan de basis van verschillende duurzaamheidsmeters (objectiverende methodes en ontwerptools) die op dit ogenblik gebruikt worden of op stapel staan in Vlaanderen.
Het kantoor is gevestigd in Gent, telt 27 mensen en is zowel actief in de private als openbare sector.

“Er is al schoon en lelijk genoeg, de wereld heeft dringend nood aan betrokkenheid…”.
(Edouard François)

evr-architecten est une équipe de concepteurs d’architecture durable et urbanistique. Ce bureau est pionnier en Flandre dans le domaine du projet intégral et respectueux de l’environnement.
La durabilité est ici abordée au sens large: une vision qui commence dès le processus du project pour inclure l’implantation, la maîtrise de la mobilité, la consommation économe de l’énergie et de l’eau, l’utilisation responsable des matériaux, une flexibilité et une accessibilité maximales, ainsi que l’anticipation d’une gestion minimale par la suite. evr-architecten est aussi à l’origine de plusieurs mesures de la durabilité qui sont actuellement appliquées ou en cours d’élaboration en Flandre.
Cette équipe de 27 personnes est située à Gand et est active tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

evr-architecten is a design team that engages with sustainable architecture and urbanism. This firm is a pioneer in Flanders in the field of holistic and environmentally conscious design.
The firm’s approach to sustainability is comprehensive: it includes the project process itself as well as correct implantation, manageable mobility, minimal energy and water usage, responsable use of materials, maximum flexibility and accessibility, and anticipation of a future minimum management. For evr-architecten, sustainability is anything but a restriction. On the contrary, it’s a source of inspiration and meaning. evr-architecten also is the lead partner in the development of several sustainability meters (objectifying methods and design tools) that are being brought to practice or are in preparation in Flanders.
The office is located in Ghent. The firm employs 27 people and is active in both the private and public sector.