• hartwijk eeklo
 • De Hartwijk Eeklo

  De bestaande H. Hart ziekenhuissite te Eeklo wordt gekenmerkt door fragmenten van een oud klooster en een amalgaam van verschillende gebouwen waartussen ruime parkeervelden. De ziekenhuisactiviteit wordt verplaatst en krijgt een nieuw gebouw buiten de stad. De site is door zijn centrale ligging voorbestemd om een residentieel karakter te krijgen. Het historische klooster en de restanten van een oude tuin vormen de aanzet van een nieuw masterplan voor een 140-tal woningen.
  Op basis van een grondige analyse werden in een eerste fase via een participatief proces een aantal ideeën voorgesteld aan de bevolking. Daarnaast werden een groot aantal verregaande ambities geformuleerd. De bevraging richtte zich vooral naar een uitgesproken duurzaam wonen in de nabije toekomst. Zowel de stad als de bevolking spraken zich positief uit. Tien duidelijke stellingen kwamen naar voor die in het definitief ontwerp werden opgenomen.
  Het finale ontwerp structureert zich langs een historische beek en een belangrijke groenstructuur. Ook het wonen rond gemeenschappelijke hoven bepalen het masterplan. De randen van de site worden zorgvuldig afgewerkt zodat bestaand en nieuw samensmelten. Het finale plan wordt, na een gedetailleerde energiescreening per woning, vastgelegd.
  Het masterplan is goedgekeurd voor verdere uitvoering. De Vlaamse overheid heeft een projectsubsidie toegekend.


  locatieEeklo
  opdrachtgeverStad Eeklo
  programmamasterplan Hartwijk
  oppervlakte4 ha
  jaar2014-2015
  statusopgeleverd
  stedenbouwTRANS ism Cluster & evr-Architecten
  duurzaamheidevr-Architecten
  medewerkersNiels Baeck, Anneleen Derous
  consultantsBarbara van der Wee, Urban Solutions, Common Ground, Orientes
 • hartwijk eeklo
 • hartwijk eeklo
 • hartwijk eeklo
 • hartwijk eeklo
 • hartwijk eeklo