4 fonteinen vilvoorde

 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde
 • 4 fonteinen vilvoorde

  Tussen het Kanaal en de Zenne ontstaat er in Vilvoorde een nieuwe wijk voor ca. 1000 gezinnen. Samen met de Broekwijk vormt Vilvoorde Vier Fonteinen het stadsdeel Vilvoorde Zuid. Dit projectgebied wordt ontwikkeld tot een volwaardige, levendige stedelijke structuur met zowel lokale functies als bovenlokale functies. In die zin wordt ingezet op wonen, werken, buurtondersteunende functies alsook cultuur, nieuwe bedrijvigheid,…
  BUUR en EVR staan samen met Urban Platform in voor de opmaak van een globale ontwikkelingsstrategie voor de site.
  De site Vier Fonteinen heeft een belangrijk waterfront met een industrieel verleden. De inrichtingsvisie wordt stap voor stap co-creatief adhv workshops met de verschillende stakeholders vormgegeven en geconcretiseerd. De plek wordt geconcipieerd als een gefaseerd landschap waarbij zowel tijdelijke interventies als de gefaseerde realisatie binnen een sterk conceptueel kader worden geregisseerd. Dit kader wordt gevormd door enerzijds een ruimtelijke versterking van de bestaande kwaliteiten, anderzijds door een uitgewerkte duurzaamheidsambitie (horizon 2030) op basis van de Duurzaamheidsmeter Wijken van de Vlaamse overheid. De workshops zijn opgebouwd rond 3 centrale thema’s:
  1. Levendig en geïntegreerd stadsdeel: actieve programmatie van buurtondersteunend programma in de wijk, combinatie van wonen en nieuwe bedrijvigheid
  2. Publieke ruimte met unieke identiteit: valoriseren van de bestaande structuren
  3. Toekomstgerichte ontwikkeling: veranderingsgericht bouwen, energieneutraal, veranderende mobiliteit.

   

  locatie Vilvoorde
  opdrachtgever Vilvoorde Development
  programma Masterplan en ontwikkelingsvisie voor een gemengde woon- en werkomgeving
  oppervlakte 17,5 ha
  jaar 2016-2017
  status gefaseerde realisatie / in progress
  ontwerpteam BUUR – Urban Platform – evr-architecten
  duurzaamheid evr-architecten
  medewerkers Sandra Schippers