Het Woonhof, Sint-Niklaas

De ontwerpopdracht bestond erin enkele bouwvelden te ontwikkelen binnen de Clementwijk (nu Terneuzenwegel genoemd) te Sint-Niklaas. Het Woonhof betreft bouwveld 23. Er is enerzijds getracht een mooi evenwicht tussen het privatieve en gemeenschappelijke te vinden en anderzijds een hogere en duurzame densiteit binnen de randvoorwaarden van het beeldkwaliteitsplan Clementwijk (BKP) te bewerkstelligen.

De uitgangspunten van het BKP Clementwijk waren een groene woonomgeving voor de bewoner en niet voor koning auto, met ruimte voor èn zicht op groen. Dit is vertaald in het inrichtingsplan. Het collectief binnengebied wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van auto’s en toegewezen aan de bewoners. Een verzonken plein, een luifel met gemeenschappelijke berging (bbq, tuinmeubelen…), een speeltuin voor kleine kinderen zijn maar enkele bijzondere accenten.

Uiteindelijk worden hier 66 wooneenheden voor verschillende doelgroepen en budgetten gerealiseerd. Dit is meer dan dubbel zoveel als bij de initiële vraagstelling maar is ontworpen met garantie van dezelfde ruimtelijke kwaliteiten. De Duurzaamheidsmeter Wijk (zie research) was de motor om deze verhoogde densiteit na te streven. Een meer stedelijke dichtheid kreeg de voorkeur op de welgekende suburbane verkaveling. De woningen zijn compact, energiezuinig of BEN.

Bepaalde woningen worden deels casco opgeleverd, de bovenverdieping is dan later door de bewoner vrij in te richten. De daken zijn als groendak of als PV-dak ingericht.

locatie
Sint-Niklaas
opdrachtgever
Matexi
programma
66 wooneenheden, 48 ondergrondse parkeerplaatsen
oppervlakte
8786 m2
jaar
2014 — 2017
status
opgeleverd
architect
evr-architecten
medewerkers
Katrijn Heyrman, Anneleen Derous, Mathieu Verougstraete, Sara Vandewalle