Vlaamse maatstaf voor duurzaam wonen & bouwen

Binnen het kader van de strategie 2020, heeft de Europese Unie verschillende doelstellingen vastgelegd om naar een sterke en duurzame economie te streven. Een van die doelstellingen is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent t.o.v het jaar 1990. Om die uitdaging aan te gaan zal er heel wat moeten veranderen op vlak van huisvesting, mobiliteit en voeding. In deze context wil Vlaanderen resoluut een andere weg inslaan. Het wil ijveren voor woningen die duurzaam zijn op verschillende vlakken: energie, watergebruik, materialen, comfort, ecologie, toegankelijkheid, binnenhuismilieu, bereikbaarheid en ligging. Duurzaam wonen stelt, naast ecologische eisen, ook sociale en economische eisen. Om naar duurzame woongebouwen te streven is een geïntegreerde aanpak nodig. Duurzaamheid heeft inderdaad niets te maken met groene opsmuk maar omvat een veelheid van facetten.

Daartoe werd door evr-architecten (i.s.m SUM Research en Daidalos Peutz) een afwegingsinstrument uitgewerkt. Het bevat maatregelen voor het bouwproces van woningen, opgedeeld in thematische hoofdstukken zoals “water”, “energie”, “transport” of “materiaal en afval”. De verschillende te nemen stappen om tot een duurzaam project te komen, worden in het instrument uitgeschreven. Duurzaamheid en duurzaam bouwen worden zo helder mogelijk benoemd en niet aan de willkeur overgelaten. Hierdoor krijgt de bouwheer, uitvoerder en architect een leiddraad bij het realiseren van zijn project en wordt duurzaamheid meetbaar. Het afwegingsinstrument voor duurzaam wonen dient te resulteren in kwalitatieve en toekomstgerichte woonbouwprojecten.

http://do.vlaanderen.be/maatstaf-voor-woningen

opdrachtgever
Vlaamse overheid, Afdeling Leefmilieu, Natuur- en Energiebeleid
jaar
2011
studieteam
evr-architecten ism SUM Research, Daidalos Peutz