Rozier, Gent

Het iconische instituut der Wetenschappen, ontworpen door Adolphe Pauli, wordt nieuw leven ingeblazen als ‘Living Campus’ waar de gebruiker centraal staat. Het gebouw beantwoordde niet meer aan de verwachtingen van een universiteitsgebouw van de eenentwintigste eeuw op vlak van toegankelijkheid, comfort, brandveiligheid en duurzaam energiegebruik.

De aanpak vertrekt vanuit een grondige lezing van het ontwerp van Adolphe Pauli, waarbij de oorspronkelije kwaliteiten in ere worden hersteld en gerichte ingrepen een nieuwe laag functionalitiet wordt aangebracht. Tussen de twee momumentale toegangstrappen in de Plateau- en Rozierstraat komt er zo nieuwe, letterlijk drempelloze toegang in de Gezusters Lovelingstraat die verscholen delen van het gebouw activeert en het complex open stelt voor een breder publiek.

Het Instituut werd ontworpen als twee gebouwen: het Plateau-gebouw en het Rozier-gebouw en dit rondom twee koeren. Van buitenaf lijkt het één gebouw, maar intern zijn de verschillen duidelijk: door de verschillende werking hebben beide gebouwen een verschillend karakter en circulatiestructuur. Het Plateaugebouw heeft grotere verdiepingshoogtes waardoor er op elk verdiep onderlinge hoogteverschillen ontstaan. Vanaf de eerste verdieping houden de twee gebouwen letterlijk afstand tot elkaar.

Centraal staat het herwaarderen en behouden van de bestaande gebouwelementen door restauratie van de bestaande lokalen en auditoria. Behoud is de meest efficiënte vorm van monumentenzorg en duurzaam materiaalgebruik. In een tweede stap worden de wijzigingen van de voorbije eeuw tegen het licht gehouden. De dichtgebouwde koeren worden weer vrij gemaakt en ook in het interieur worden de historische ‘fouten’ hersteld naar hun oorspronkelijke typologie. Hiervoor gebruiken we hedendaagse bouwmaterialen en duurzame technieken die ecologisch, circulair en reversibel zijn. Als laatste kijken we naar de adaptie. We introduceren gericht een nieuwe toegang, stijgkernen en een gaanderij die de gebouwcirculatie helder, leesbaar en toegankelijk maken voor alle gebruikers, maar die tegelijkertijd ook een toekomstbestendige gebouwinfrastructuur schept op vlak van brandveiligheid en technische installaties.

De Plateau en Rozier worden behouden als twee afzonderlijke gebouwen met hun eigen werking en karakter. De faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte plooit zich volledig terug op het Rozier-gebouw. In het Plateaugebouw bevinden de meest publieke en brede functies zich zo laag mogelijk en dicht bij de straat. Naarmate je stijgt in het gebouw worden er meer functies voorzien die bestemd zijn voor vaste gebruikers. We voorzien vier programmaclusters: leren, werken, ontmoeten en publiekswerking. Het gebouw wordt ook gebruikt door o.a. de Volksterrenwacht Armand Pien, studentenorganisaties en andere partijen. Deze cluster wordt ondergebracht in een afzonderlijke vleugel en kan autonoom functioneren.

Door de aanpassingen in de basisinfrastructuur en het goed postioneren van de circulatiekernen en kokers kan er in de toekomst makkelijk worden ingespeeld op de wijzigingen en noden. De ruimtes werden gedimensioneerd om verschillende toekomstige functies te vervullen. Brandtechnisch werd het gebouw aangepast zodat er later zo weinig mogelijk aanpassingen moeten worden gemaakt, waardoor er een minimum aan energie en materiaalgebruik verspild wordt. De grondige analyse die werd uitgevoerd, zorgt ervoor dat we zo efficiënt mogelijk omspringen met de beschikbare grondstoffen en dit waardevol Universitair erfgoed opnieuw zijn plaats geven.

 

locatie
Gent
opdrachtgever
Universiteit Gent
programma
interrieurrenovatie campus
oppervlakte
19000 m2
jaar
2022 — 2030
status
In progress — pre design
architect
evr-architecten
medewerkers
Bart verstappen, Bas Goethals, Alison Merlant, Randa El-Hallak, Lotte Nuyts, Sarah De Maesschalck, An Gelan
restauratie
Callebaut Architecten
stabiliteit & technieken & epb
Sweco
akoestiek
Bureau De Fonseca
foto's
GentGemapt.be