Jardin G, Gent

De site is gelegen in het noordwesten van Gent en maakt deel uit van een bouwblok begrensd door de Nieuwe Vaart en de Jozef Guislainstraat. Er loopt een tramspoor door het bouwblok vlak naast de site. Aan de overzijde ligt het impressionante vormingscentrum en museum Dr. Guislain. De herontwikkeling kadert binnen de visie van het ruimtelijk structuurplan Ruimte voor Gent. Het gebied maakt onderdeel uit van de kernstad waar de prioriteit wordt gelegd op:

Verluchten en vernieuwen (focus op de publieke ruimte, voorzieningen en economie) In die zin werd de ontwikkeling opgebouwd rond de volgende krachtlijnen:

  1. Ontharden en ontluchten: realiseren van een wijkpark van ca. 2000 m2
  2. De combinatie van een economisch en residentieel programma
  3. Een wenselijke doorwaadbaarheid langs de tramsporen van de noord- naar de zuidzijde voor voetgangers en fietsers.
  4. Een buffering van de tramsporen naar het publieke park

Daarnaast sluit het programma zich aan bij de woonvisie van de Stad: een gedifferentieerd woonaanbod met voldoende focus op gezinsvriendelijkheid. In die zin werd gekozen om twee compacte gebouwen te voorzien aan de randen met een diversiteit aan woonentiteiten van 1-slpk-appartementen tot en met simplex-woningen (schakelwoningen). In het binnengebied worden een aantal rijwoningen voorzien. Deze rijwoningen zorgen voor sociale controle, een activatie van de publieke ruimte en een optimale verwevenheid van publieke functie, woonfunctie en economische functie rondom het publieke park.

Jardin G liet zich inspireren door de omgeving. Het ontleent zijn materialiteit, kleurenpalet en gesloten binnentuin aan het Museum Dr. Guislain dat vlakbij is. De ateliers behouden in contrast met de woningen een industrieel karakter die eigen was aan het voorgaande bedrijf Remco.

De twee doorsteken aan RES 1 en 2 buigen af en vormen de toegang tot de publieke binnentuin. Dit park bestaat uit verschillende landschappelijke karakters: groene speelruimte, dense vergroening met een wadi en private tuintjes. De laad-en loszone voor de ateliers bevindt zich in een geïntegreerd logistiek plein aan de tramzijde. Het park is dus autovrij. Jardin G is een schoolvoorbeeld van een stadsvernieuwingsproject. De doelstellingen daarin zijn enerzijds kijken waar er nog noden zouden zijn in de buurt en anderzijds een kwalitatieve woonomgeving voor de toekomstige bewoners creëren.

De bereikbaarheid van de site is een hele grote troef. Je zit echt midden in de stad, dicht bij een openbaar vervoershalte op een heel interessante locatie. Op dit moment is er werkgelegenheid op de site die we ook graag in het nieuwe project willen behouden. Graag zouden we dit completeren met woningen en aanvullend groen voor de buurt. De grootste troef van het project is een groot groen park met daarin speelvoorzieningen voor jonge kinderen en biodiversiteit. Het project is integraal duurzaam. De groene ontwikkeling is hierin het belangrijkste, maar ook de duurzame materiaalkeuzes en het duurzaam energie concept zijn een grote troef. De site is volledig gasvrij en werkt op hernieuwbare bronnen. Ook maken we gebruik van een gesloten hemelwatercyclus die ervoor zorgt dat de buurt niet belast wordt door het project. Op deze manier hopen we een grote meerwaarde te kunnen zijn.

locatie
Gent
opdrachtgever
Cores Development
programma
appartementen, rijwoningen & ateliers
oppervlakte
7951 m2
jaar
2020 — ...
status
in progress
architect
evr-architecten
medewerkers
Lotte Nuyts, Alison Merlant
stabiliteit
Concreet
technieken
Macobo
akoestiek
Bureau De Fonseca
Landschapsarchitectuur
Atelier Arne Deruyter