Rabelais, Elsene

Gesitueerd in het hartje van Hoog-Elsene, huisveste het bouwblok Rabelais het bijzondere gebouw van het vroegere Atheneum. Als voormalig schoolgebouw, bevatte het gebouw meerdere interessante karakteristieken; genereuze ruimtes, een grote binnenkoer, een zeer mooie overdekte hal, etc. De studie focuste zich op het onderzoek naar een nieuwe toekomst voor het Atheneum.

Toen waren er drie schoolentiteiten in dit bouwblok ondergebracht. De peutertuin “Coeur d’Ixelles”, de lagere school “Eugene Flagey” en het Atheneum Rabelais. De scholen functioneerden zeer autonoom, zonder enige samenhang.

Nochtans bood het gebouwencomplex een zeer groot potentieel voor een optimaal organigram, betere circulatiepatronen, deelbare ruimtes, bijkomende programmatie, een sterke verbinding met de buurt etc… De vraag van de Gemeente Elsene was complex en veelgelaagd: uitbreiding van de peutertuin en lagere school, een nieuwe secundaire school voor de Franstalige Gemeenschap, nieuwe gemeenschappelijke sportinfrastructuur, een overdekte publieke hal ook door de buurt bruikbaar, een 8-tal sociale appartementen.

Circulair bouwen was de rode draad in het concept. Veel respect voor het reeds gebouwde, kleine ingrepen waar nodig, maar ook fors indien onafwendbaar. Maar vooral zo bouwen dat op lange termijn het project kon mee-evolueren met de noden van volgende generaties. Dubbelgebruik stond voorop. Het gebouw wou zo optimaal en zo veel als mogelijk in gebruik zijn: ruimte voor de scholen maar ook ruimte voor buitenschoolse activiteiten. Looplijnen, zoneringen en ruimtes hadden vanuit dat oogpunt hun plaats gekregen. De gelijkvloerse laag van het bouwblok was zeer open, transparant en integraal toegankelijk bedacht en met een zeer sterke relatie met de buurt. Alle bovenliggende ruimtes en verticale ontsluitingen waren privatief, schoolgebonden en gecontroleerd toegankelijk.

locatie
Brussel
opdrachtgever
Gemeente Elsene
programma
middelbare school, sportaccomodatie, basisschool, crèche, woningen, wijkvoorzieningen
oppervlakte
17.028 m2
jaar
2019
status
competitie
architect
evr-architecten & BC Architects and Studies
medewerkers
Mathieu Verougstraete, Sien Declercq
restauratie
Callebaut Architecten
stabiliteit
Arcadis Engineering
technieken
Arcadis Engineering
akoestiek
Bureau De Fonseca