Oxfam, Sint-Amandsberg

Voor Oxfam Wereldwinkels was duurzaam bouwen een voor de hand liggend uitgangspunt, passend in zijn mondiaal maatschappelijk engagement. Duurzaam bouwen behelst meer dan het gebruik van gezonde bouwmaterialen. De keuze van de locatie van een bepaalde activiteit is misschien wel de meest bepalende factor in de ecologische balans. Oxfam Wereldwinkels vond zijn plek niet op het zoveelste industrieterrein “te lande”, maar in de 19de eeuwse gordel van Gent.

Hier geen inname van open ruimte, maar verantwoorde en duurzame vervangbouw voor een uitgeleefd fabriekspand. In een sober en logisch schuurvolume zijn alle functies geordend rond een centrale plek, als uitdrukking van de receptieve en communicatieve structuur van de beweging.

Compactheid, oriëntatie, zonering, compartimentering, natuurlijk materiaalgebruik, maximum isolatie en HR-ventilatietechnieken zijn afgewogen in functie van een perfect werkklimaat en een minimum milieulast. Serre (passief) en PV panelen (actief) zijn eigen energie-opwekkers. Regenwater wordt maximaal hergebruikt en wat overtollig is, wordt teruggegeven aan de bodem.

Locatie
Sint-Amandsberg
opdrachtgever
Oxfam Wereldwinkels
programma
nationaal secretariaat & magazijn
oppervlakte
2700 m2
jaar
1997 — 1999
status
opgeleverd
architect
evr-architecten
medewerkers
Bea De Moerloose, Stefaan Ardui, Xavier Catry
stabiliteit
Fraeye & Partners
technieken
evr-architecten ism De Klerck Engineering
fotografie
Fotogravin