Kade, Nazareth

De organisatorische logica van de site was ver te zoeken. De bestaande bebouwing was eerder anoniem te noemen, het straalde niet het gebruik uit naar het dorpsplein. Daarnaast was de toegang voor de school weggestopt tussen de dekenij en de muziekacademie. De vraag van de opdrachtgever was duidelijk de school moest grondig vernieuwd worden, dus was een vernieuwde en leesbare toegang geen overbodige luxe. Voor ons was het dan ook een must dat de organisatorische logica gestroomlijnd werd en leesbaar gemaakt werd, zowel voor vaste als nieuwe bezoekers. Zowel de huidige muziekacademie als de dekenij hadden een sterke, uitgesproken architectuur, die de wand van het dorpsplein mee bepaalde. Dit uitgesproken karakter vonden we een troef. Ook werd gevraagd voor een grondige renovatie van de dekenij. De dekenij, en bij uitbreiding de projectsite, bevonden zich op een scharnierpunt tussen dorp en landschap. De insteek van de gemeente om hier een horecazaak onder te brengen was strategisch gezien de juiste beslissing en kon zeker werken op deze plek.

De vraag naar beeldbepalende architectuur op deze locatie was terecht. Zowel de school, de harmonie als de muziekacademie verdienenden een spreekwoordelijke ‘smoel’ op het dorpsplein, al moest er onderzocht worden hoe dit precies vorm gegeven ging worden. Het beeldbepalende karakter mocht er zijn, maar mocht andere beeldbepalende elementen op het dorpsplein (kerk, begraafplaats, gemeentehuis, etc.) ook de loef niet afsteken. Het was eveneens logisch om de harmonie en de muziekacademie dicht bij elkaar te lokaliseren, en om de gebouwen gedeeld te gebruiken. Zo werd de bezettingsgraad hoger, wat de bouwkost etc. meer verantwoordbaar maakte.

 We stelden een alternatieve denkwijze voor. Beeldbepalende ingrepen werden niet uit de weg gegaan, maar we wilden inzetten op een betere en logischere economie der middelen. In plaats van te focussen op één nieuwbouw kozen we voor een integrale aanpak van de projectsite, waarbij ook de bestaande bebouwing meegenomen werd in onze visie.

 Het resultaat zou een nieuw creatief knooppunt voor Nazareth zijn geweest een plek waar onderwijs en kunsten mekaar zouden ontmoeten. De royale nieuwe repetitieruimte voor de harmonie werd voorzien om ondergebracht te worden achter de bestaande gevel van de muziekschool. We ontwierpen meteen ook een nieuwe, volledig afgewerkte uitbreiding in de vorm van een lichtrijke ruimte van 220 m² gebouwd, boven op het repetitielokaal. Zo werd er meer vloeroppervlakte gecreëerd en konden tal van doelgroepen (dans, beeldende kunsten, schilderkunsten, …) ondergebracht worden in het nieuwe creatieve knooppunt. Op het gelijkvloers van de dekenij voorzagen we een horecazaak zoals werd gevraagd met veranda zo werd ook de tuin van de dekenij betrokken bij de horecazaak wat ons een grote troef leek. De bovenverdiepingen van de dekenij konden leslokalen worden of een groot atelier met een prachtig zicht op de Lindendreef.

 Ook wilden we een passerelle voorzien tussen de twee statige gebouwen om de verdiepingen van de dekenij en de muziekschool met elkaar te verbinden en een luifel die de toegang tot de school en muziekschool zou markeren. Zowel voor als achter de toegangsluifel wordt een zachte en aangename groenzone voorzien. Naast de groenzone werd er ook een fietsenstalling voorzien voor zowel de school als voor de nieuwe nevenfuncties. In de kapel plande we een bar, centraal tussen de repetitieruimte en de nieuwe groenzone.

locatie
Nazareth
opdrachtgever
Gemeente Nazareth
programma
muziekschool, renovatie dekenij, horeca, groenzone, fietsenstallingen
jaar
2021
status
competitie
architectuur
evr-architecten & atelier Vens Vanbelle
Medewerkers
Eloïse Van Meensel
Stabiliteit
Denkbar bv
Technieken & EPB
Egeon Ingenieurs
Akoestiek
Bureau De Fonseca
Collages
Eloïse Van Meensel