Muide Meulestede

Muide Meulestede, “een ruimtelijke toekomstvisie” werd door BUUR ism evr-architecten opgemaakt met de bedoeling om een ruimtelijk kader te creëeren waarbinnen de uitdagingen van de stadswijk duurzaam en generatief wordt gestuurd. Een ruimtelijke structuurschets brengt alle beleidslijnen en -visies samen: de visie uit ‘Ruimte voor Gent’, het beleid rond mobiliteit, economie, klimaat en milieu, groen-blauw, bebouwing, etc. Het resultaat is een geïntegreerd nieuwe ruimtelijk schema voor de stadswijk. Het is geen blauwdruk van de toekomst maar een kader dat prikkelt en tegelijkertijd stuurt.  De ruimtelijke uitwerking van de gewenste structuren voor de wijk wordt gestuurd aan de hand van 5 thematische invalshoeken. Het zijn 5 krachtige frames die mensen, middelen en ruimte grondig heroriënteren naar een positieve en klimaat robuuste toekomst.

Deze vijf frames garanderen een brede aanpak:

1. De GEZONDE stadswijk: dit is de wijk waar het prettig leven en werken is. Waar we leren van elkaar en waar we terug samenwerken aan een betere toekomst

2. De VERBONDEN stadswijk, put kracht uit zijn eigen identiteit en erfgoed en kijkt vooruit naar een veranderende toekomst. We maken een robuuste solide drager die openstaat voor de vele innoverende kansen van de toekomst.

3. De AANPASBARE stadswijk, is de wijk die bestand is tegen de toekomst. Die zijn identiteit en verleden niet verloochent en tegelijkertijd plaats biedt aan de toekomstige uitdagingen.

4. De NATUURLIJKE stadswijk, zorgt voor meer ruimte voor natuur, water en voedsel. Een binnentuin voor de wijk die voor iedereen toegankelijk is en die plaats maakt voor ecologie en water.

5. DE CIRCULAIRE STADSWIJK, stopt de afvalstroom door in te zetten op eigen en lokale krachten. Dit circulair stadsdeel wordt ook een productieve stad.

locatie
Gent Muide Meulestede
opdrachtgever
Stad Gent
programma
ontwikkelen van een ruimtelijke toekomstvisie
jaar
2017 — 2018
status
opgeleverd
ontwerpteam
evr-architecten, BUUR
medewerkers
Sandra Schippers, Giorgi Chikovani