Lux, Toemaattragel, Gent

De binnenstedelijke industriële site van Group Maes wordt omgevormd tot een gemengde woon- en werkomgeving als onderdeel van een ‘brownfieldconvenant’. Het woongebied omvat ongeveer 230 woningen verdeeld over negen gebouwen. De Vlaamse overheid heeft deze convenanten ingevoerd om zogenaamde brownfields te transformeren en te revitaliseren. Het project is sterk gericht op levendigheid en diversiteit. Er wordt een breed woningaanbod ontwikkeld met een variatie aan eengezins-, meergezins- en herenhuizen. Binnen het masterplan zal de woonomgeving volledig autovrij zijn. De woningen worden georganiseerd rond publieke groene ruimten, collectieve binnengebieden en privétuinen.

Het LUX project is uitgevoerd in twee opeenvolgende fasen, waarbij de woongebouwen zijn opgesplitst in twee clusters die zijn ingeplant in een groen publiek park. Naast de architectonische aantrekkingskracht die tot uiting komt in de compositie en het ontwerp van de gebouwen en het landschap, is er ook aandacht besteed aan waterbeheer op de site. Er werden verschillende infiltratiebekkens in de landschapsaanleg geïmplementeerd om al het overtollige regenwater dat op het terrein valt direct en op natuurlijke wijze in de bodem te laten infiltreren. Dit geldt zowel voor het regenwater dat op privéterrein valt als voor het regenwater dat op openbaar domein valt.

Tussen het woongedeelte van het project en het commerciële gedeelte van de site bevindt zich een zone van openbaar terrein. Op dit openbaar gebied zal naast een openbaar park ook een fietsas worden aangelegd. Deze fietsas maakt deel uit van een bovenlokale fietsinfrastructuur in Gent, de groene klimaatassen, en verbindt de ‘De Pintelaan’ met de Schelde.

Tussen het woongedeelte van de projectontwikkeling en het commerciële gedeelte van de site bevindt zich een zone van openbaar terrein. Op dit openbaar gebied zal naast een openbaar park ook een fietsas worden aangelegd. Deze fietsas maakt deel uit van een bovenlokale fietsinfrastructuur in Gent, de groene klimaatassen, en verbindt de ‘De Pintelaan’ met de Schelde. De residentiële gebouwen van Toemaattragel Forum worden gekenmerkt door een sterke identiteit dankzij een overkoepelende beeldkwaliteit gebaseerd op volgende pijlers: Een samenhangende buitenruimte waarbij de buitenruimte uniform is opgevat en bestaat uit verschillende deelruimten, zijnde het openbaar woongroen, gradiëntstroken tussen openbaar en privé, collectieve binnenruimten en privétuinen. Eenheid door uniforme uitstraling. Diversiteit door ritme in de gevels, secundaire materialen en detaillering van de gebouwen. Hiërarchie door een duidelijke adressering van de gebouwen wat resulteert in een leesbare werking.

 

locatie
Gent
opdrachtgever
Alides
programma
Nieuwbouw woonomgeving Lux
oppervlakte
ca. 24.000 m2
jaar
2017 — 2023
status
opgeleverd
architect
evr-architecten ism OVG Architecten
medewerkers
Niels Baeck, Brecht Van Slycke, Heleen Rottiers, Francis Jonckheere, Dennis Schouwers, Elena Bacis
stabiliteit & technieken
Establis
fotografie
Maxime Vermeulen