Living Lab

Afgeleid vanuit het Actieprogramma Materiaalbewust Bouwen is het Living Lab een proefproject, een onderdeel van een lerend netwerk, een experiment en communcatieruimte rond materiaalbewust bouwen. Het lab kan een pionier en een hefboomproject worden rond de herontwikkeling van verontreinigde terreinen, sluiten van materiaalkringlopen en promoten van nieuwe stedelijk economie. Voor LNE moet het Living Lab bijkomend een bevraging zijn wat dit betekent voor gezond wonen. Een Living Lab is een coöperatieve ruimte waar we samen nadenken, maken, tonen en testen wat aanpasbare gezonde ruimtes kunnen zijn.

Het ontwerpend onderzoek resulteerde in een proceslijn met een opeenvlolging van Bouwstenen. De Bouwstenen moeten de uitgangspunten van het LLAB vormgeven: uitbreiden van het kennisnetwerk Veranderingsgericht Bouwen bij de professionele bouwers én het (her)activeren van Blackfield-sites. Het werken in een spanningsveld van beide uitgangspunten vergroot de kans op een win-win en een slagen van de opzet. Aan de hand van specifieke interventies, zoals het Atelier, het Salon, de Expo, de Straat op, … ontstaat er actie en dialoog rond het thema.

 

opdrachtgever
OVAM & Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
jaar
2015 — 2016
status
opgeleverd
studieteam
evr-architecten, 1010 architecture urbanism, Alive Architecture, CERAA
medewerkers
Bart Verstappen, Dennis Schouwers, Febe Roels