Howest Campus, Brugge

Het Design and Build-team bestaande uit aannemer MBG, evr-architecten, INBO, Arcadis en Omgeving ontwikkelt de Howest Campus Brugge Station als ‘Living Campus’, een gezonde en inspirerende omgeving waar je lerende wijs je drijfveren ontdekt en het beste uit jezelf kunt halen. De opdracht bestaat uit de herstructurering van de Campus, deels door de toevoeging van een groot nieuw lesgebouw op een verbindende plint, deels door de renovatie en reorganisatie van de bestaande gebouwen van de Campus.

Het ontwerp vervlecht de karakteristieken van de bestaande gebouwen en de omgeving met nieuwe toevoegingen. De bestaande gebouwen worden grondig herstructureerd. Een eerste grote ingreep bestaat erin de vroegere sokkel, die voornamelijk diende als inpandige parking, op te nemen in het gebruiksvolume van de school. Hier komen gedeelde en polyvalente ruimtes: een bibliotheek, ontvangstruimte, een vernieuwde cafetaria, DIY ateliers,… Gezien de oude gebouwen in gebruik waren als kantoren waren deze niet geschikt als schoolgebouw door ondergedimensioneerde evacuatiewegen. De integratie van nieuwe trappenhuizen is daarom de tweede grote ingreep in de bestaande campusgebouwen. Het nieuwe lesgebouw sluit  in kleur en materiaal aan op het bestaande maar geeft de Howest Campus tegelijk een nieuw expressief gezicht richting het station en de binnenstad. Door zijn verschijningsvorm geeft het nieuwe volume uiting aan het belang dat HOWEST hecht aan innovatie en duurzaamheid.

Het nieuwe lesgebouw staat op een plint die de verbinding maakt met de bestaande lesgebouwen. Onder de plint wordt geparkeerd, op de plint liggen de meest dynamische functies, die samen het kloppend hart van de campus vormen. De plint is er ook op voorzien dat er op termijn een extra lesgebouw bovenop kan gebouwd worden. Brede publieke trappen maken de plint toegankelijk vanaf het maaiveld. Gebouwen en landschap worden een aaneenschakeling van informele plekken waar een gesprek als vanzelf ontstaat. Speciale aandacht gaat uit naar het landschap met een moerasvijver en -bos, centraal in de campus.

locatie
Brugge
opdrachtgever
Howest
programma
herontwikkeling campus voor hoger en voortgezet onderwijs
jaar
2019 - ...
status
in progress
architect
evr-architecten, Inbo
medewerkers
Manu Heytens, Joris Ghyssaert, Seppe Heyde, Julie Pont, Judith Haanen, Mathieu Verougstraete, Gabriele Matuzeviciute, Elena Bacis
landschapsarchitectuur
Omgeving
stabiliteit & technieken
Arcadis