Hoeve De Laere, Brugge

Dit project met 80 sociale woningen situeert zich in het noordelijk deel van Brugge, langs de Dudzeelse Steenweg. Het ontwerp door de TV evr-architecten – Groep III Architecten is vertrokken vanuit de stedenbouwkundige studie van Fris in het Landschap waarbij volgende ambitie werd geformuleerd: “De ambitie is een aantrekkelijke duurzame nieuwe woonwijk te creëren aan de rand van het polderlandschap met een kwaliteitsvolle publieke ruimte die een meerwaarde voor de omgevende wijk betekent en tegelijkertijd een identiteit en herkenbaarheid geeft aan het huisvestingsproject De Laere”. Het bouwprogramma, waarvan de ene helft grondgebonden woningen en de andere helft appartementen, mikt op een mix van sociaal wonen. Dit zowel in het koop- en huurprogramma als in één- en meergezinswoningen.

De wooneenheden worden verdeeld over 8 woonrijen waarvan 6 voor grondgebonden woningen en 2 voor appartementen. Alle bouwblokken worden (2 per 2) nagenoeg evenwijdig aan de Dudzeelse Steenweg voorzien maar ten opzichte van elkaar licht gedraaid zodat er tussenin spievormige verkeersvrije erfpleinen ontstaan. De pleinen en de bouwblokken richten zich zo niet alleen op het achterliggend polderlandschap, maar krijgen ook een goede oost-west oriëntatie. Een optimale oriëntatie van de woningen en tuinen is een basiskwaliteit. De oost-west oriëntatie werkt voor alle woningen, aan beide zijden van de straat. Dit principe geldt ook voor de meergezinswoningen.

De meergezinswoningen zijn geclusterd rond een centrale circulatieruimte. Het afstappen van de conventionele appartementen-verkaveling (batterij van appartementen naast elkaar, allen in dezelfde richting georiënteerd) geeft als voordeel dat alle gevels evenwaardig worden. Ze hebben allemaal leefruimtes & terrassen aan de buitenschil zodat de hiërarchie verdwijnt. Bovendien daalt het aantal stijgpunten aanzienlijk (liften en trappen) en ontstaat er een interne ontmoetingsplek voor bewoners.

locatie
Brugge
opdrachtgever
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
programma
80 sociale wooneenheden en ondergrondse parking
oppervlakte
10.242 m2
jaar
2012 — 2021
status
in progress
architect
TV evr-architecten — Groep III Architecten
medewerkers
Dimitri Duysburgh, Carl Henderick, Thijs Urban, Hanne Vermeiren, Wart Thys
stabiliteit
Stabitec
technieken
Boydens Engineering
fotografie
jAu fotografie