Duurzaamzaamheidsmeter Stad Gent

Om dit proces van integrale duurzaamheid te begeleiden werd een meetinstrument ontwikkeld. Het is een objectiverende methode om de aandacht voor duurzaamheid te meten en de uitvoerder een leidraad te geven om een duurzaam project te realiseren.
De methode inspireert zich op de bestaande internationale certificatie-systemen. Er werd onderzocht hoe deze naar de locale context kunnen worden vertaald, aangevuld en geïmplementeerd. Als lokale context wordt hier begrepen de Europese, federale, regionale en stedelijke voorschriften en methodes, de huidige standaardpraktijk samen met de “best practice”, de lokale marktgegevens enz.
In 160 punten wordt de na te streven kwaliteit benoemd, gerangschikt volgens specifieke hoofdstukken en de verschillende fases bij de realisatie van een stadsontwerp. Het raakt veel thema’s aan zoals inplanting, mobiliteit, energie, groen, waterbeheer, toegankelijkheid, materiaalgebruik, afvalbeheer, …

Dit pragmatisch proces- en ontwerpgericht instrument biedt:

  • meer duidelijkheid en houvast over wat men onder duurzaamheid mag verstaan, zowel voor de bouwheer als  voor architecten, studiebureaus, uitvoerders, bedrijven, verenigingen…
  • de garantie dat duurzaamheid op een integrale wijze wordt benaderd door te streven naar een geheel van samenhangende uitgangspunten en maatregelen
  • betere bewaking van de ambities inzake duurzaamheid en zo een hogere kwaliteit van uitvoering.

De duurzaamheidsmeters (Stadsontwikkelingsprojecten en Economische Sites) worden nu al gebruikt als leidraad in verschillende Gentse stadsprojecten (Tondelier, Gent Sint-Pieters, Oude Dokken) en economische sites (Eiland Zwijnaarde, Oostakker Noord).

https://stad.gent/ondernemen/een-commerciële-locatie-vinden/duurzaamheidsmeter

opdrachtgever
Stad Gent
jaar
2009
studieteam
evr-architecten ism Sim Research, Daidalos Peutz, Milieudienst Gent
medewerkers
Anneleen Dhondt, Bart Verstappen, Tom De Soete