Duurzaamheidsmeter wijken

Een belangrijke doelstelling van de Vlaamse regering is het stimuleren van duurzame wijken in Vlaanderen. Door verschillende instanties werd reeds werk verricht omtrent duurzame wijken. Het gaat hierbij o.a. om de stad Gent (duurzaamheidsmeters voor stadsprojecten en economische sites), KUL-dep ASRO (Strategieën voor een verhoogde implementatie van duurzaam bouwen in Vlaanderen). Toepassing op het schaalniveau van het stadsfragment, Cedubo i.s.m. enkele ngo’s (PADSS – Plan Advies Duurzame Dorps- en Stadsvernieuwing), WVI (leidraad duurzaam woonproject), Brussels hoofdstedelijk gewest (projectoproep duurzame wijken).

Om de kennis uit deze verschillende initiatieven te bundelen en om duidelijkheid te scheppen was er nood aan een initiatief van de Vlaamse overheid. Hierin moet, in navolging van de recent afgewerkte maatstaf voor woningbouw, i.s.m. de verschillende spelers uit het veld een maatstaf opgesteld worden die over gans Vlaanderen voor alle woonprojecten toepasbaar is. Het doel van deze opdracht is te komen tot een maatstaf voor duurzame wijken in Vlaanderen:

  • Het instrument houdt een brede onderbouwde objectivering in van het begrip   duurzaamheid en is gedragen door het werkveld. Het instrument richt zich op de (her)ontwikkeling van woongebieden, onafhankelijk van de context.
  • Het instrument laat het managen toe van de cruciale fases van een duurzame gebiedsontwikkeling. Het is procesgericht en communicatief opgevat en houdt rekening met de lange doorlooptijd en de wijzigende inzichten die dat kan meebrengen.
  • Het instrument is een krachtig en gebruiksvriendelijk communicatie-instrument dat door certificatie binnen het kader van de BSBC een belangrijke zeggingskracht krijgt. Het instrument is transparant en efficiënt opgebouwd, waarbij bijkomende inspanningen beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke.
  • Het instrument complementair wordt opgevat ten aanzien van reeds bestaand of nog te ontwikkelen instrumentarium op de andere relevante schaalniveaus.

http://do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken

opdrachtgever
Vlaamse overheid, Afdeling Leefmilieu, Natuur- en Energiebeleid
jaar
2013 — 2014
status
opgeleverd — in testfase
studieteam
evr-architecten en SUM Research ism Daidalos Peutz, Geert Meysmans Landschaparchitectuur, Hydroscan