De Zonnepoort, Gent

De school was in haar oorspronkelijke configuratie eerder onzichtbaar en een samenraapsel van bijgebouwtjes en aanbouwsels. Alleen het hoofdgebouw blijft behouden en wordt opgenomen in de nieuwe organisatie. Het nieuwe volume sluit aan en verdiept zijn relatie met de naastliggende gebouwen in hoogte en kleur. Er ontstaat een evenwicht tussen afstand houden en het afbouwen van het bouwblok. Het nieuwe gebouw is drie bouwlagen hoog, met een voor de school toegankelijk dak als moestuin.

De twee verdiepingen huisvesten aan de straatkant alle lokalen voor verzorging, snoezel en logopedie. De zijde aan de speelplaats bevat alle klaslokalen, weg van het straatlawaai. De koer tussen nieuwbouw en bestaand is deels verhard en blijft fungeren als drop-off voor de schoolbusjes. Tussen hoofdgebouw en bestaand is een koppelvolume voorzien waarin de eetruimte en polyvalente zaal. Voor materiaalkeuzes is gestreefd naar een lage milieubelasting en hoge gebruikswaarde. Energetisch voldoet de school aan de passiefhuisstandaard.

De school kent een bijzonder programma, dat naar binnen gericht in functie van de kinderen, die van ver buiten de stad komen om specifiek onderwijs te krijgen.  Voor de kinderen worden de stedelijke prikkels tot een minimum beperkt ze hebben hun eigen afgeschermde speelplein. Het nieuwe gebouw is als een beschermende muur rond de school geplooid. Een gevel die in dialoog gaat met de ‘witte gevels’ aan de overkant in genuanceerde metselwerkdetaillering. Op straatniveau zetten we de deuren van de school open naar de buurt, een bankje geïntegreerd in de toegangshelling, een in hout beklede uitsnede als welkom gebaar. Het is hier dat de school zicht letterlijk openstelt naar de buurt na de schooluren. Binnen de beperkte ruimte op de site hebben we het nieuwe gebouw een zo klein mogelijke footprint gegeven om buitenruimte te maximaliseren. Het dak is toegankelijk gemaakt en dient als buitenklas, met serre en moestuinbakken.

PUBLICATIES

locatie
Gent
opdrachtgever
Stad Gent
programma
school type 2
oppervlakte
1711 m2
jaar
2014-2018
status
opgeleverd
architect
evr-architecten
medewerkers
Dennis Schouwers, Thijs Urban, Heleen Rottiers
duurzaamheid
evr-architecten
stabiliteit
Ney & Partners
technieken
Istema
fotografie
Stijn Bollaert