De Ververij, Ronse

De Nieuwe Leie, nu De Ververij genoemd, is een oud industrieel textiel complex dat deel uitmaakt van de 19de eeuwse gordel van Ronse. De ambitie en missie van de stad is een cultureel en recreatief voorzienings-apparaat uit te bouwen ten behoeve van Ronse en omstreken. Begrippen als renovatie, hergebruik, mobiliteit, landschap, industrieel erfgoed, de natuur-cultuur as, water, collectief geheugen en duurzaamheid zijn hierin de sleutelwoorden. Het masterplan betracht een gepaste aansluiting en invulling in het bestaande stedelijke weefsel. Er gaat veel aandacht naar de verbinding en overlapping van stad en platteland. De Ecopolis strategie is hierbij de theoretische onderbouwing.

Het bestaande patrimonium wordt met zorg voor betekenis en structuur hersteld, waar nodig worden delen weggenomen, transparant gemaakt of vervangen door nieuwe bouwonderdelen. Het geheel wordt een soepele, multifunctionele, receptieve gebouwencluster die stad en gebruiker in staat moeten stellen heel kortbij, maar ook in de toekomst te reageren op wisselende noden en vraagstellingen. De inrichting van het landschap is gebaseerd op 3 inhoudelijke pijlers; een historiserende component (textielindustrie), een ecologische component (gelegen in de beekvallei) en een culturele en recreatieve component.

locatie
Ronse
opdrachtgever
Stad Ronse
programma
masterplan
oppervlakte
48.000 m2
jaar
2005 — 2006
status
opgeleverd
architect
evr-architecten
landschapsarchitectuur
Denis Dujardin
fotografie
Stijn Bollaert