De Suikerwijk, Veurne

Het stadsproject “De Suikerwijk” zet in op een duurzame ontwikkeling en dit gebeurt in sterke relatie met de binnenstad van Veurne. De Suikerwijk wordt geen klassieke verkaveling met straten waarlangs bouwblokken, maar een publieke ruimte met woningen in het park. Deze publieke ruimte ondersteunt het samenleven in deze nieuwe wijk. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, de auto wordt geclusterd op de binnengebieden. De grote lijnen van het masterplan vertrekken vanuit de nieuwe Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken.

De klemtoon ligt op brede integratie van trage mobiliteit, een traag blauw-groen netwerk, een gemengd programma, gunstige oriëntaties, en een stapsgewijze fasering. Door nauwkeurige lezing van de bestaande stad wordt een maximale sociale duurzaamheid met klemtoon op ‘the commons’ nagestreefd. Er is positief ingezet op een voortdurende tijdelijke invulling als productielandschap dat geleidelijk kan verkleuren tot woonlandschap. De Suikerwijk legt de klemtoon op een maximaal innovatief planningsproces waarbij een lerend netwerk ontstaat rond een duurzaam en ecologische stedelijke ontwikkeling.

locatie
Veurne
opdrachtgever
WVI — Matexi Projects nv
programma
gemengd programma, publiek domein
oppervlakte
12,5 ha, 470 wooneenheden, 4000 m2 kleinschalige kantoor- en commerciële functies
jaar
2016
status
competitie
stedenbouw
AWG Architecten
architectuur
Baumschlager Eberle Architekturbüro, Bulk architecten cvba, Met Zicht Op Zee
duurzaamheid
evr-architecten
medewerkers
Bart Verstappen, Niels Baeck, Febe Roels, Mathieu Verougstraete
communicatie
TAKK
technieken
Bureau Cnockaert