De Stadsgassite, Deinze

De ligging van Deinze aan de Leie bepaalt in sterke mate de identiteit en de troeven van deze stad. De Stadsgassite maakt deel uit van een vroeger meersengebied, dat de Tolpoortstraat en Markt omspant. Daarnaast vormt de historische percelering een belangrijk aanknopingspunt voor de ontwikkeling van de Stadsgassite. De conceptstudie ‘Deinze, stad aan de Leie’ identificeert ‘kamers’ als bewoonde ruimtes, die een articulatie mogelijk maken tussen het stedelijk landschap en het Leie-landschap.

De rivier vormt hierbij een (her)nieuw(d) front van de stad waarlangs een concentratie van publieke programma’s is voorzien en waar de randen worden opgewaardeerd tot kwalitatieve verblijfsruimtes met routes voor zacht verkeer. De ruimte langs het water wordt, in een ruimer perspectief, bepaald door een sequentie van grotere lichamen, m.n. historische kerken en een industrieel patrimonium. De Stadsgassite kan in dit verhaal een plek opnemen, met een punctueel hoogteaccent, en waarbij de ‘ziel’ van de stad verder wordt versterkt.

Het ontwerp stelt twee U-figuren voor die meer omsloten ‘kamers’ definiëren. De site wordt dens en compact bebouwd met expliciet een articulatie van hogere en lagere volumes. Parkeren wordt integraal ondergronds voorzien. De site krijgt hiermee een uitgesproken autoluw karakter waardoor het beeld van de klassieke straat vervalt. De binnengebieden zijn overheersend groen en voorzien van een boomgaard en een pluktuin.

locatie
Deinze
opdrachtgever
Immogra
programma
residentieel, commercieel, ondergrondse parking
oppervlakte
bovengronds 8400 m2, ondergrondse parking 2700 m2
jaar
2016
status
1e laureaat
architect
evr-architecten, Bogdan & Van Broeck
stedenbouw
BUUR
medewerkers
Niels Baeck, Mathieu Verougstraete, Jonas Werkbrouck
duurzaamheid
evr-architecten
stabiliteit
VK Engineering
technieken
VK Engineering