Clo-ilvo, Merelbeke

Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, CLO te Merelbeke herbergt tal van departementen gericht op onderzoek naar planten, dieren en landbouwmethoden. Het patrimonium van het CLO is sterk verouderd en onderkomen. Een overzichtsplan of masterplan ontbreekt. Er is dringend nood aan een visie op de toekomst die de groei, afbraak, sanering in tijd en ruimte bepaalt. Vanuit de Open Oproep procedure werd de vraag gesteld naar een masterplan om de verschillende departementen een nieuwe ruimtelijke structuur te geven.

Het antwoord van evr-architecten resulteerde in een geïntegreerd plan dat huidige en toekomstige uitdagingen meeneemt. Verschillende layers of kenmerkende dragers worden hierin onderzocht, een duurzame planontwikkeling opgesteld. In essentie wordt voorgesteld om vanuit een grondige kennis van ‘wat er is’ (inventarisatie) een ‘optimalisatie’ (beter gebruiken van wat er is) door te voeren. De planontwikkeling richt zich verder op een duurzaam ruimtegebruik, met inbreiding en sanering.
Door het logistiek en ruimtelijk-morfologisch binden van de bestaande infrastructuur en gebouwen in dit zeer specifieke labo-landschap wordt werk gemaakt van een duurzame mobiliteit. Tegelijk krijgt het gebied een eigen identiteit en ruggengraat.

locatie
Merelbeke
opdrachtgever
Vlaamse Gemeenschap
programma
masterplan
oppervlakte
kantoren 6200 m2, labo 5360 m2
jaar
2014
status
open oproep
architect
evr-architecten
landschapsarchitectuur
Denis Dujardin