Clementwijk, Sint-Niklaas

De uitbreiding van de Clementwijk te Sint-Niklaas geeft over enkele jaren plaats aan 600 energiezuinige woningen. De wijk wordt opgevat als een groen en autoluw gebied met leefstraten. Midden in de wijk komt er een stadsdeelpark van ca. 4ha. evr-Architecten is als kwaliteitsbewaker aangesteld om het kwaliteitsniveau van het stadsontwerp in de verdere uitwerking in kaart te brengen en te bewaken. Om dit proces te begeleiden heeft evr-Architecten een leidraad tot duurzaamheid en kwaliteit uitgewerkt. Het voorgestelde werkstuk maakt het mogelijk om van bij de start tot de oplevering de ambitie te vertalen naar een effectief project. Het meetinstrument werd gebaseerd op het “LEED rating system”.

De ontwikkeling en uitwerking van het inrichtings- en verkavelingsplan werd adhv deze duurzaamheidsmeter opgevolgd en begeleid. In een tweede luik werd een beeldkwaliteitsplan voor de woningen opgesteld. Om de doorgroei van een duurzame wijk in duurzame woningen te verzekeren is de inhoudelijke onderlegger van dit instrument de duurzaamheidsmeter. Vertrekkend vanuit de duurzaamheid worden richtlijnen gegeven over compactheid, dakvorm, materiaalkeuze, enz. Op deze manier wordt een conceptuele aanpak van duurzaamheid op gebouwschaal gegarandeerd.

Het beeldkwaliteitsplan Clementwijk werd in december 2012 goedgekeurd door de Gemeenteraad en de Raden van Bestuur van de 4 overige bouwpartners. Aansluitend werd een ambitiestelling geformuleerd die de eisen rond energiezuinigheid en materiaalgebruik vastlegt. Op basis van cijfermatige analyses werd een checklist opgemaakt. Om de duurzaamheid van de wijk te behouden dienen de woningen verplciht aan een aantal punten te voldoen. Dit is het ‘basic’ niveau, de absolute ondergrens. Er wordt echter ook een niveau ‘very good’ geformuleerd waar de duurzaamheid van de woningen de duurzaamheid van de wijk versterkt. Concreet zullen deze woningen verder inzetten op energie (passiefhuizen) en verantwoord materiaalgebruik.

 

locatie
Sint Niklaas
opdrachtgever
Stad Sint Niklaas
programma
advies & begleiding
jaar
2008
status
in progress
masterplan
Grontmij & Fris in het Landschap
duurzaamheid
evr-architecten
medewerkers
Tom De Soete, Niels Baeck