Cargill, Vilvoorde

Cargill is een Amerikaanse multinational die 155.000 mensen tewerkstelt in 70 verschillende landen. Cargill levert voedsel, landbouw, financiële en industriële producten en diensten aan de wereld. Op de site in Vilvoorde wil Cargill België hun nieuwe EMEA-kantoor en innovatiecentrum oprichten. De site leest nu als een weinig gestructureerd amalgaam van verschillende soorten gebouwen, al naar gelang de noodzaak aan oppervlakte verbouwd en bijgebouwd. De komst van afdeling Mechelen is de motor om een grondige en nieuwe interpretatie van deze site te beogen. We hebben resoluut gekozen voor een nieuwbouwproject. Gezien de komst van zoveel nieuwe medewerkers leek het ons de beste strategie een nieuwe gebouw te ontwikkelen die onmiddellijk en helder dit “verenigen” en “samenwerken” vertaalt en laat zien. Nieuwe, nu niet aanwezige programma’s moeten hier hun plaats vinden.

Door dit nieuwbouwproject kunnen we deze site ook een echt “hart” geven, een plek waar de mensen van Cargill, hoe verscheiden hun functie ook is, kunnen samenwerken aan dezelfde missie. Dit programma zien we vertaald in 2 soepel indeelbare gebouwstroken. Een atrium tussenin verzameld alle publieke en communicatieve programmadelen. De beperkt beschikbare footprint zorgt voor een compact gebouw van 7 bouwlagen. Het grid is rationeel, repetitief en geschikt voor aanpassingen van het programma in de tijd. De gevel is uniform ontwikkeld met kleine toevoegingen of weglatingen ifv oriëntatie en bezonning. We voorzien expliciet geen ondergrondse parking. Een vervuilde ondergrond, een groot grondverzet en een te eenduidige programma-invulling zijn de beweegredenen. We voorzien wel een rond en publiek parkeergebouw in staal, in de toekomst gemakkelijk wegneembaar of recycleerbaar.