Campus Vijverbeek, Asse

Campus Vijverbeek is zondermeer een prachtige plek om kinderen school te laten lopen. Gelegen in woongebied, dichtbij het centrum van Asse, gemakkelijk bereikbaar, in een groene en weldadige omgeving, met gevarieerde buitenruimtes, met veel licht en ruimte en met een aantal architecturaal waardevolle gebouwen is het een site met veel potenties. Dat elke leeftijd, van kinderdagverblijf, over kleuterschool, basisonderwijs tot atheneum, op de campus aan bod komt, maakt het doorstromen of doorgroeien aantrekkelijk en gemakkelijk.

Daartegenover echter staat een te groot gebouwen patrimonium niet meer in overeenstemming met de huidige schoolpopulatie. Dat zorgt voor onbeheersbaar geworden energie- en onderhoudskosten. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige verwachtingen en regelgevingen op vlak van comfort, energie-beheer, veiligheid en efficiëntie. Ook de buitenruimtes hebben af te rekenen met een nauwelijks bij te houden onderhoudskost. Een coherent en overkoepelend herstelprogramma ontbreekt.

De haalbaarheidsstudie brengt de belangrijkste problematieken in kaart en formuleert voorstellen en scenario’s welke moeten toelaten op een duurzame manier met de veranderende context om te gaan en acties op korte, middellange en lange termijn te plannen. Deze veranderende context is beïnvloed door zowel educatieve, energetische, duurzame, beheersmatige als regelgevende factoren.

locatie
Asse
opdrachtgever
Scholengroep, 9 Ringscholen
programma
masterplan — haalbaarheidsstudie
oppervlakte
16.300 m2
jaar
2009 — 2010
status
opgeleverd
architect
evr-architecten
medewerkers
Lore Perneel
technieken
Istema