Aquafin, Aartselaar

De opdracht betrof een grondige en duurzame renovatie van de bestaande hoofdzetel van Aquafin. Tegen 2020 moest deze duurzame “update”, zowel van kantoor als van buitenaanleg zijn afgerond. De eerste fase behandelde voornamelijk de interieure verbouwing van de gelijkvloerse kantoorlaag, inclusief onthaal en atrium.

Het kantoorplateau is grondig gereorganiseerd en opnieuw gezoneerd binnen het principe van een open landschapkantoor met specifieke plekken voor rust en overleg. Daarnaast zijn overgedimensioneerde luchtgroepen vervangen door toestellen die performanter en energiezuiniger zijn en over een warmterecuperatie met warmtewiel beschikken. Deze verbouwingswerken zijn binnen een tijdspanne van drie maanden uitgevoerd. De kantoren zijn tijdens de werkzaamheden blijven functioneren

locatie
Aartselaar
opdrachtgever
Aquafin
programma
kantoren
oppervlakte
1900 m2
jaar
2009 — 2010
status
opgeleverd
architect
evr-architecten
medewerkers
Dimitri Duysburgh, Damien Trigaux
technieken
Istema