Antwerpen, Nieuw-Zuid

Het masterplan Nieuw Zuid tekent de krijtlijnen voor de ontwikkeling van het plangebied Nieuw Zuid en de Konijnenweide. Het masterplan voorziet bebouwing rondom een centrale groene ruimte. Bebouwing wordt gerealiseerd door de goede aspecten van de negentiende eeuwse wijken te combineren met nieuwe inzichten op het gebied van duurzame stedenbouw. Het gesloten bouwblok heeft grote voordelen met betrekking tot de scheiding van publiek en privaat. Daarnaast kan het een enorme variëteit in woningtypen en functies opnemen en kan het goed worden gefaseerd en ontsloten.

In het masterplan wordt een differentiatie voorgesteld aan verschillende bouwblokkentypologieën, van kleinschalige blokken in torenvorm, over klassieke middelgrote bouwblokken, tot extra grote bouwblokken met intern een binnentuin. Op het niveau van de publieke ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen drie types van groene ruimte: buurtparken, parkstraten en collectieve binnentuinen. De buurtparken zijn opgevat als kleinschalige landschapskamers die onderling verbonden worden door een fijnmazig netwerk van lineaire groenstructuren.

De parkstraten vormen de samenhang tussen de diverse buurtparken. Deze hebben een breed staatprofiel van 18 m bij een bouwhoogte van 15 m. Hierdoor wordt een optimale bezonning van de onderste bouwlagen gegarandeerd. De zonzijde van de parkstraten wordt als park ingericht. De auto is daarbij ondergeschikt aan het langzaam verkeer. De bomen worden op een grote afstand van de gevel ingeplant waardoor deze kunnen uitgroeien tot volwaardige robuuste groenstructuren.

locatie
Antwerpen
opdrachtgever
AG Stadsplanning Antwerpen
programma
masterplan — stadsontwerp
oppervlakte
297.000 m2
jaar
2011
status
competitie
architect
TV Rapp+Rapp & evr-Architecten
duurzaamheid
evr-architecten
medewerkers
Carl Henderick, Katelijne Vanhoutte, Robbe Van Caimere
landschapsarchitectuur
Cluster Landscape
akoestiek
De Laere Associates
mobiliteit
Mobycon NL