Antwerp Control Center, Antwerpen

Tussen de Berendrecht- en Zandvlietsluis werd een nieuwe controletoren gepland. Het “Antwerp Control Center” is de formele poort tot de haven van Antwerpen. Hier gebeurt de overdracht van zeeschepen tussen zee en Schelde. Het programma van eisen was vertaald in een toren van 77 m hoog. Een fijne werkomgeving en binnenklimaat en mooie zichten waren belangrijk voor de opdrachtgever. Het idee voor het gebouw was dat het een “green machine” zou zijn met een perfecte symbiose tussen mens, techniek en natuur.

Het idee was dat de toren lucht uitademde die schoner was dan voorheen en enkel zuiver water loosde. De huid produceerde energie en nam op intense wijze deel met de context en het klimaat. Het project wilde een levende oase zijn in een hard industrieel landschap. De sokkel bevatte serverlokalen met bijhorende kantoren, sanitaire voorzieningen en technische ruimtes. Een parkeergebouw van drie lagen liet toe de rest van de site ongemoeid te laten, waar een natuurlijke tuin met wadi kon worden aangelegd.

locatie
Zandvliet
opdrachtgever
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust
programma
Controletoren, kantoren, buitenruimte
oppervlakte
5000 m2
jaar
Open Oproep
status
competitie
architect
evr-architecten
medewerkers
Lore Perneel, Robbe Van Caimere, Matthias D’Hooghe
duurzaamheid
evr-architecten
stabiliteit
Arcadis Belgium
technieken
Arcadis Belgium
werkvloer
VHP Ergonomie Nederland