• de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • De Zonnepoort 

  Onderwijs, Gent, 2014-2018

  De school was in haar oorspronkelijke configuratie eerder onzichtbaar en een samenraapsel van bijgebouwtjes en aanbouwsels. Alleen het hoofdgebouw blijft behouden en wordt opgenomen in de nieuwe organisatie. Het voorstel streeft naar een open, aanwezig en communicerend geheel, zowel binnen de site zelf als naar de directe stedelijke omgeving.
  Het nieuwe volume sluit aan en verdiept zijn relatie met de naastliggende gebouwen in hoogte en kleur. Er ontstaat een evenwicht tussen afstand houden en het afbouwen van het bouwblok.
  Het nieuwe gebouw is drie bouwlagen hoog, met een voor de school toegankelijk dak als moestuin. Een nauwkeurige compositie zet de villa aan de rechterkant niet in de schaduw.
  De hoofdingang aan het verbrede voetpad/pleintje komt onder een luifel, als een kleine plooi in de voorgevel.
  Refter, polyvalente zaal, inkom, secretariaat grenzen quasi aan de straat en zijn door de buurt bruikbaar voor allerlei naschoolse activiteiten. Ze functioneren als een vitrine tussen school en stad en geven inzicht en uitzicht voor leerlingen en buurtbewoners.
  Andere functies op het gelijkvloers betreffen een leskeuken, vergaderfaciliteiten en sanitair. De twee verdiepingen huisvesten aan de straatkant alle lokalen voor verzorging, snoezel en logopedie. De zijde aan de speelplaats bevat alle klaslokalen, weg van het straatlawaai, kijkend op en deel uitmakend met de rest van de school. De koer tussen nieuwbouw en bestaand is deels vergroend, deels verhard en blijft fungeren als drop-off voor de schoolbusjes. Tussen hoofdgebouw en bestaand is een koppelvolume voorzien waarin de eetruimte en polyvalente zaal. Deze bijzondere ruimte richt vooral op het binnengebied. Ter hoogte van de fysieke verbinding tussen nieuwbouw en bestaand gebouw zijn een paar belangrijke renovatie-ingrepen gebeurt: een taakklas is omgebouwd tot sanitaire ruimtes, de bestaande sportzaal heeft een nieuwe raamopening naar de nieuwe speelplaats gekregen, er is in het bestaande gebouw een nieuwe doorgang gecreëerd met kleedruimtes en een douchekamer, alle vroegere nutsleidingen die toekwamen in het bestaande gebouw zijn gesaneerd en verplaatst naar de nieuwbouw.
  Voor materiaalkeuzes is gestreefd naar een lage milieubelasting en hoge gebruikswaarde. Energetisch voldoet de school aan de passiefhuisstandaard.


  locatieGent
  opdrachtgeverStad Gent
  programmaschool type 2
  oppervlakte1711 m2
  jaar2014-2018
  statusopgeleverd
  architectevr-architecten
  medewerkersDennis Schouwers, Thijs Urban, Heleen Rottiers
  duurzaamheidevr-architecten
  stabiliteitNey & Partners
  techniekenIstema
  fotografieStijn Bollaert
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>
 • de zonnepoort gent<span>2014, gent, school</span>