rabelais elsene

jaar: 2019 oppervlakte: 17.028 m2
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene
 • rabelais elsene

  Gesitueerd in het hartje van Hoog-Elsene, huisvest het bouwblok Rabelais het bijzondere gebouw van het vroegere Atheneum, de hoofdrolspeler van het project. Als voormalig schoolgebouw, bevat het gebouw meerdere interessante karakteristieken; genereuze ruimtes, een grote binnenkoer, een zeer mooie overdekte hall, etc. De studie focust zich op het onderzoek naar een nieuwe toekomst voor het Atheneum.
  Op heden zijn er drie schoolentiteiten in dit bouwblok ondergebracht. De peutertuin “Coeur d’Ixelles”, de lagere school “Eugene Flagey” en het Atheneum Rabelais. Die scholen functioneren zeer autonoom, zonder enige samenhang. Nochtans biedt het gebouwencomplex een zeer groot potentieel voor een optimaal organigram, betere circulatiepatronen, deelbare ruimtes, bijkomende programmatie, een sterke verbinding met de buurt etc…
  De vraag van de Gemeente Elsene is complex en veelgelaagd: uitbreiding van de peutertuin en lagere school, een nieuwe secundaire school voor de Franstalige Gemeenschap, nieuwe gemeenschappelijke sportinfrastructuur, een overdekte publieke hal ook door de buurt bruikbaar, een 8-tal sociale appartementen.
  Circulair bouwen is de rode draad in het concept. Veel respect voor het reeds gebouwde, kleine ingrepen waar nodig, maar ook fors indien onafwendbaar. Maar vooral zo bouwen dat op lange termijn het project kan mee-evolueren met de noden van volgende generaties.
  Dubbelgebruik staat voorop. Het gebouw wil zo optimaal en zo veel als mogelijk in gebruik zijn: ruimte voor de scholen maar ook ruimte voor buitenschoolse activiteiten. Looplijnen, zoneringen en ruimtes hebben vanuit dat oogpunt hun plaats gekregen. De gelijkvloerse laag van het bouwblok is zeer open, transparant en integraal toegankelijk bedacht en met een zeer sterke relatie met de buurt. Alle bovenliggende ruimtes en vertikale ontsluitingen zijn privatief, schoolgebonden en gecontroleerd toegankelijk.

   

  locatie Brussel
  opdrachtgever Gemeente Elsene
  programma middelbare school, sportaccomodatie, basisschool, crèche, woningen, wijkvoorzieningen.
  oppervlakte 17.028 m2
  jaar 2019
  status competitie
  architect evr-architecten & BC Architects
  medewerkers Mathieu Verougstraete, Sien Declercq
  restauratie Callebaut Architecten
  stabiliteit Arcadis Engineering
  technieken Arcadis Engineering
  akoestiek Bureau De Fonseca