• hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • Hoeve De Laere

  Residentieel, Brugge, 2012-

  Dit project met 80 sociale woningen situeert zich in het noordelijk deel van Brugge, langs de Dudzeelse Steenweg. Het ontwerp door de TV evr-Architecten – Groep III Architecten is vertrokken vanuit de stedenbouwkundige studie van Fris in het Landschap waarbij volgende ambitie werd geformuleerd:
  “De ambitie is een aantrekkelijke duurzame nieuwe woonwijk te creëren aan de rand van het polderlandschap met een kwaliteitsvolle publieke ruimte die een meerwaarde voor de omgevende wijk betekent en tegelijkertijd een identiteit en herkenbaarheid geeft aan het huisvestingsproject De Laere”.
  Het bouwprogramma, waarvan de ene helft grondgebonden woningen en de andere helft appartementen, mikt op een mix van sociaal wonen. Dit zowel in het koop- en huurprogramma als in één- en meergezinswoningen.
  De wooneenheden worden verdeeld over 8 woonrijen waarvan 6 voor grondgebonden woningen en 2 voor appartementen. Alle bouwblokken worden (2 per 2) nagenoeg evenwijdig aan de Dudzeelse Steenweg voorzien maar ten opzichte van elkaar licht gedraaid zodat er tussenin spievormige verkeersvrije erfpleinen ontstaan. De pleinen en de bouwblokken richten zich zo niet alleen op het achterliggend polderlandschap, maar krijgen ook een goede oost-west oriëntatie. Een optimale oriëntatie van de woningen en tuinen is een basiskwaliteit. De oost-west oriëntatie werkt voor alle woningen, aan beide zijden van de straat. Dit principe geldt ook voor de meergezinswoningen.
  De meergezinswoningen zijn geclusterd rond een centrale circulatieruimte. Het afstappen van de conventionele appartementen-verkaveling (batterij van appartementen naast elkaar, allen in dezelfde richting georiënteerd) geeft als voordeel dat alle gevels evenwaardig worden. Ze hebben allemaal leefruimtes & terrassen aan de buitenschil zodat de hiërarchie verdwijnt. Bovendien daalt het aantal stijgpunten aanzienlijk (liften en trappen) en ontstaat er een interne ontmoetingsplek voor bewoners.


  locatieBrugge
  opdrachtgeverBrugse Maatschappij voor Huisvesting
  programma80 sociale wooneenheden en ondergrondse parking
  oppervlakte10.242 m2
  jaar2012-
  statusin uitvoering
  architectTV evr-Architecten – Groep III Architecten
  medewerkersDimitri Duysburgh, Carl Henderick, Thijs Urban, Hanne Vermeiren, Wart Thys
  stabiliteitStabitec
  techniekenBoydens Engineering
  fotografiejAu fotografie

   

 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>
 • hoeve de laere brugge <span>2017, brugge, woningen</span>