lucerna college

Faze 1 Lucerna College te Gent in uitvoering. Betreft de herbestemming van een kantoorgebouw naar schoolgebouw. Einde der werken augustus 2018.